CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD

presented by OKDXFTo achieve the Award contact in October (1. - 31. 10. 2018) contact all Czech Special Stations OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R, OL100S, OL100T, OL100Y. Any HF band, any mode (CW, SSB, DIGI) counts.

The suffix letters form the words RCS CENTENARY. Any missing suffix letter from A-C-E-N-R-S-T-Y can be replaced by a QSO with one or both joker stations OL100RCS or OM100CSR. Both jokers can be used but each does count only once.

SWL stations may apply for the Award under the same rules. A log extract with contacts where at least one station is one of the OL100 mentioned above should be sent via email to our SWL Award Manager, Pavel Slavíček, OK1VK at ok1vk@volny.cz. The application should contain applicant's name and SWL ID and QSO data - date, time, band, mode and both callsigns heard. No CQ reports, please.

Due to enormously bad propagation in October 2018 the CCA Award became unreachable to most DX stations. To support the DX activity by allowing more DX stations to earn the Award, the OKDXF CCA Award Committee modified the rules for stations outside Europe. For DX Stations is now QSO with 4 different OL100 stations or 3 stations and 1 joker is allowed.

PLEASE CHECK YOUR SCORE!


The Award is in electronic form (PDF file), free of charge. Check your QSO and generate the award on Log search page.


OKDXF

radioamatérská soutěž ke stému výročí založení Československa

DIPLOM

CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARDPro získání diplomu je třeba navázat v období 1. - 31. října 2018 spojení libovolným druhem provozu CW, SSB, DIGI na libovolném pásmu se všemi stanicemi OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R, OL100S, OL100T, OL100Y.

Sufixy těchto stanic tvoří slova RCS CENTENARY (v překladu sté výročí RČS). Republika měla v době založení název REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, proto má česká stanice-žolík sufix RCS.

Libovolné chybějící písmeno z uvedených A-C-E-N-R-S-T-Y lze nahradit spojením se stanicemi OL100RCS nebo OM100CSR (žolíky). Lze použít oba žolíky, avšak každý pouze jednou.

Posluchači (SWL) mohou o diplom žádat za stejných podmínek. Žádost s uvedením jména žadatele a jeho pracovní SWL značky a výpis z deníku s uvedením data, času, pásma, druhu provozu a obou zaslechnutých značek (z nichž nejméně jedna musí být z již zmíněných OL100) je třeba zaslat SWL diplomovému manažerovi, kterým je Pavel Slavíček, OK1VK - ok1vk@volny.cz. Platí pouze odposlechnutá spojení, nikoli reporty za CQ apod.

V době konání soutěže během října 2018 panovaly extrémně nepříznivé podmínky šíření krátkých vln, odpovídající naprostému minimu slunečního cyklu. To bylo příčinou nedosažitelnosti stanic OL100 pro většinu mimoevropských stanic. Proto soutěžní výbor OKDXF rozhodl o úpravě podmínek diplomu CCA pouze pro DX stanice, kterým bude vydán za spojení buď se 4 stanicemi, nebo se 3 stanicemi a žolíkem.

Diplom se vydává v elektronické formě (PDF soubor) a je zdarma. Zkontrolovat QSO a nechat si vygenerovat diplom můžete na stránce s vyhledáváním v logu.